Bromo tabletės po 20g, 1kg

 • Kraunamos nuotraukos
  Kaina 35 
  Į krepšelį 

  Lėtai tirpstančios tabletės dedamos į skimerį arba plaukiančius dozatorius

  Gamintojas
  Chemoform
  Prekės ženklas
  Brom-Tabletten
 • Tinkamos įvairaus kietumo vandeniui. Neberti tablečių tiesiai į vandenį. Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4. Optimalus bromo lygis vandenyje: 1,0–2,0. Pirminis dozavimas: 6 tabletės / 10 m3 baseino vandens. Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 2–4 tabletės / 10 m3 baseino vandens kas 2–4 dienas. Dėmesio: nenaudoti kartu su chloro turinčiais produktais. Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų. Atsargumo priemonės Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašaliniams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Dėmesio! Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.